ДНП Пирин отстрани всички, за да избере само една фирма за изпълнение на обществена поръчка

Печелившият е местна фирма за кадастър в Благоевград, а сякаш всички други не са разбрали заданието В края на ноември 2018 Дирекцията „Национален парк Пирин“ (ДНП Пирин) обяви апетитна обществена поръчка за геодезическо заснемане на водните огледала на езера на територията на парка. Прогнозната стойност бе 175 000 лв без ДДС, а дейностите включваха заснемането […]

Прочетете още

Contact Us