АГКК стартира обучения на вътрешни и външни институционални потребители

От днес (26.06.2017 г.) стартират обучения на вътрешни и външни институционални потребители на АГКК, в изпълнение на проект по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обученията ще се провеждат от обединение „Експерти в действие“, спечелило обществена поръчка с предмет „Oбучение на вътрешни и външни институционални потребители“ с договор от 30.05.2017 […]

Прочетете още

Contact Us