Доц. Румяна Захариева от УАСГ за идеята за ползване на отпадъци за строителство на сгради

Тънкостта е балансът между околната среда, икономика и техническо решение Румяна Захариева е строителен инженер-магистър по строителство на сгради и съоръжения. Доктор на Университета Артоа, Франция. Доцент в УАСГ  по строителни материали и строителни изолации. Има над 85 научни публикации и над 250 цитирания на научните трудове. Основните теми на изследователски интерес са: устойчиво развитие […]

Прочетете още

Contact Us