НИГГГ при БАН обявява позиция за докторант

Департамент Геодезия при НИГГГ-БАН обявява докторантурана тема: Изследване на геодинамични /свлачищни/ процеси чрез  съвместно използване на данни от InSAR и  GNSS. Департаментът Геодезия има акредитация по научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“. Департаментът разполага с квалифицирани специалисти и може да осигури на докторанта нужната материална база и  условия за научна работа. В рамките на […]

Прочетете още
Стипендията за редовни докторанти най-накрая 1000 лв.

Стипендията на редовните докторанти се увеличава на 1000 лева със задна дата от 1 юли тази година. За тази цел в актуализацията на държавния бюджет са предвидени 5,244 млн. лева, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН). Средствата ще бъдат разпределени сред 35 държавни висши училища, Българската академия на науките, Военномедицинската и Селскостопанската […]

Прочетете още
Докторант от УАСГ е победител в конкурса за стипендия на фондация Карол Знание

Строителният инженер Галина Соколова е носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2019 г. Тя е редовен докторант към катедра „Масивни конструкции“ към Строителния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Темата на дисертацията на инж. Соколова е „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. Научен ръководител […]

Прочетете още
Карол търси най-добрия докторант на годината

За осма година финансовата група Карол ще връчи стипендия на редовен докторант, изявен в своята научна област. Наградата, в размер на 8000 лв., тази година ще се предоставя от новосъздадената фондация Карол Знание. Кандидатите трябва да за български граждани и да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не […]

Прочетете още
Оптимизирана технология за гравиметрични измервания представят в УАСГ следващата седмица

На 27.09.2018 г. (четвъртък) от 17:15 ч. в ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Мария Иванова Николова, редовен докторант към катедра „Висша геодезия“ на Геодезическия факултет на УАСГ. Събитието ще се проведе в зала 318 на ректората на университета. Научната разработка с ръководител проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова е на тема: […]

Прочетете още
Обявен е прием на докторанти в МГУ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София, на основание Решение № 341 Министерския съвет от 21 май 2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г. в професионално направление „5.7. Архитектура, строителство и геодезия“, както следва: […]

Прочетете още
Две платени докторантури по ГНСС към университета в Нотингам

Университетът в Нотингам е обявил две платени кандидатури за докторанти в областта на ГНСС. Срокът за кандидатстване е 31 януари и избраните кандидати ще трябва да имат възможност да започнат възможно най-рано. Едната програма е по специалност GNSS Signal Authentication (Авторизиране на ГНСС сигнали), а другата е Multi-Constellation, Multi Frequency GNSS Advanced RAIM (Много-съзвездно, многочестотно […]

Прочетете още
УАСГ с конкурс за докторанти

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), преобявява конкурси за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 г. съгласно РМС № 328 от 3.05.2016 г. по следните научни специалности: архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли – 3 бр. (Архитектурен факултет), хидромелиоративно строителство – 1 бр., инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство […]

Прочетете още

Contact Us