Стипендията за редовни докторанти най-накрая 1000 лв.

Стипендията на редовните докторанти се увеличава на 1000 лева със задна дата от 1 юли тази година. За тази цел в актуализацията на държавния бюджет са предвидени 5,244 млн. лева, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН). Средствата ще бъдат разпределени сред 35 държавни висши училища, Българската академия на науките, Военномедицинската и Селскостопанската […]

Прочетете още
Покана за участие в конкурс на френския институт за докторанти

Всички докторанти в България са поканени да участват във второто българско издание на конкурса « Моята теза в 180 секунди ». Срокът за подаване на документи е удължен и е 17 май. Всеки участник трябва в рамките на три минути да направи ясно, сбито и същевременно убедително изложение на френски език, на проблемите, по които […]

Прочетете още
УАСГ обяви конкурси за докторанти

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018/2019 г. съгласно РМС № 341 от 21.05.2018 г. по следните научни специалности (докторски програми): Области на висше образование, професионално направление и докторскипрограми Брой Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи […]

Прочетете още
Докторантите, студентите и специализантите с по-високи стипендии

На вчерашното си заседание правителството одобри отпускането на допълнителни средства в размер на 1,5 млн. за 2018 г. за стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации на Българската академия на науките за 2018 г. Стипендиите ще се предоставят на докторанти, които са български граждани и граждани на държави-членки на […]

Прочетете още
Две места за докторанти в направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в МГУ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София обявяви прием за редовни и задочни докторанти в направление „Архитектура, строителство и геодезия“ за учебната 2017 – 2018 г., както следва: Подземно строителство – 1 бр., задочно; Маркшайдерство – 1 бр., редовно. Срокът за подаване на документи е 3 месеца от обнародването в  днешния брой 92 на „Държавен […]

Прочетете още

Contact Us