НИГГГ при БАН обявява позиция за докторант

Департамент Геодезия при НИГГГ-БАН обявява докторантурана тема: Изследване на геодинамични /свлачищни/ процеси чрез  съвместно използване на данни от InSAR и  GNSS. Департаментът Геодезия има акредитация по научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“. Департаментът разполага с квалифицирани специалисти и може да осигури на докторанта нужната материална база и  условия за научна работа. В рамките на […]

Прочетете още
Конкурс за прием на докторанти по спецалността “Обща висша и приложна геодезия” в БАН

НИГГГ-БАН обявява конкурс за прием на докторанти по спецалността “Обща висша и приложна геодезия” – 3 бр., редовна форма на обучение: 1 Обработка на GNSS измервания 2 Изследване на свлачища 3 Съвременни геодинамични процеси Срок за подаване на документи 14.10.2020 година. Подробности за темите на докторантурите има в прикачените файлове. Допълнителна информация за начина на […]

Прочетете още
Две платени докторантури по ГНСС към университета в Нотингам

Университетът в Нотингам е обявил две платени кандидатури за докторанти в областта на ГНСС. Срокът за кандидатстване е 31 януари и избраните кандидати ще трябва да имат възможност да започнат възможно най-рано. Едната програма е по специалност GNSS Signal Authentication (Авторизиране на ГНСС сигнали), а другата е Multi-Constellation, Multi Frequency GNSS Advanced RAIM (Много-съзвездно, многочестотно […]

Прочетете още

Contact Us