Инж. Евгени Кръстанов ще защитава докторска дисертация

На 09.05.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Евгени Кръстанов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна геодезия“. Темата на докторантурата е: “ Изследване възможностите за приложение и геодезическо осигуряване на военни мостове, устройвани в граждански условия и ситуация на […]

Прочетете още
Оптимизирана технология за гравиметрични измервания представят в УАСГ следващата седмица

На 27.09.2018 г. (четвъртък) от 17:15 ч. в ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Мария Иванова Николова, редовен докторант към катедра „Висша геодезия“ на Геодезическия факултет на УАСГ. Събитието ще се проведе в зала 318 на ректората на университета. Научната разработка с ръководител проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова е на тема: […]

Прочетете още
Защита на докторска дисертация в областта на картографията в УАСГ

На 25.04.2018 г. от 17.15 ч. в зала 316 в сградата на ректората на Университета по архитектура, строителство и геодезия ще се проведе публична защита на докторска дисертация на инж. Деница Стефанова Савова. Темата на научната разработка е: “Картографско моделиране на природни бедствия за начално и основно образование” за присъждане на образователна и научна степен […]

Прочетете още
Докторската дисертация на Стивън Хокинг е онлайн и предизвика срив в сайта на Кеймбридж

Докторската дисертация на Стивън Хокинг от 1966 г. „счупи“ уебсайта на хранилището на университета в Кеймбридж след като вчера стана достъпна онлайн за широката общественост за първи път. Говорител на университета съобщи, че след публикуването на научния труд на сайта на институцията, той е свален почти 60 хил. пъти за по-малко от 24 часа. Заявките […]

Прочетете още
Защита на докторска дисертация към катедра „Земеустройство и аграрно развитие”

На 23.05.2017 г. от 16.15 часа, зала 318 в Ректората на УАСГ ще се състои защита на дисертационния труд на ас. инж. Надежда Христова Ярловска. Темата на разработката на докторанта към катедра „Земеустройство и аграрно развитие” е „СПЕЦИФИЧНИ НОРМАТИВНИ И ПЛАНОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ УСТРОЙСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В КРАЙГРАДСКИ ТЕРИТОРИИ“. Научен консултант е проф. д-р […]

Прочетете още
Защита на докторска дисертация в МГУ

На 27.04.2016 г. от 17.00 часа в Зала 204А „МИНСТРОЙ” на МГУ „Св. Иван Рилски” ще се проведе защита на докторската дисертация на инж. Андрей Крумов Станишков. Темата на научната разработка е „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ОТКРИТИЯ ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“, а ръководител е проф. д-р Момчил Минчев. Авторефератът, становища и […]

Прочетете още
Защита на докторска дисертация в УАСГ

На 25.04.2016 г. от 17:15 ч. в зала 318 на Рекрората на УАСГ ще се проведе защита на докторска дисертация на инж. Емилия Вилиянова Иванова, редовен докторант към катедра „Приложна геодезия“. Темата на научната разработка е „Отводняване на улици в проектите за вертикално планиране“. Автореферат и информация и рецензии и становища на научното жури са […]

Прочетете още
Защита на докторска дисертация на инж. Таня Веселинова Славова

На 17.02.2016г. (сряда) от 17:15 ч. в зала 318 на Ректората на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Таня Веселинова Славова. Темата на научната работа е „Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи“. Подробности на сайта на УАСГ.

Прочетете още
Защита на докторска дисертация

На 16.07.2015 г. от 17:15 ч. в зала 318 на Ректората на УАСГ ще се проведе защита на докторска дисертация на инж. Мила Николаева Коева. Темата на дисертационния труд е: „3D моделиране в архитектурната фотограметрия“.

Прочетете още
Икономиката ни цъфти

През първото тримесечие на 2014 г. българската икономика продължава да се възстановява, макар с бавни темпове. От януари до март Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се увеличава с 1,1% спрямо миналата година. Такива са данните от Националния статистически институт. Наблюдава се съживяване на потребителското доверие и на инвестиционната активност. За първите три месеца от […]

Прочетете още

Contact Us