АГКК обяви обществена поръчка за създаване на КККР

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии за землищата на гр. Божурище, гр. Долна баня и други населени места в едноименните общини. Процедурата е разделена по четири обособени позиции, като последната е възложена съобразно индивидуалната ѝ стойност на основание чл. 21, ал. […]

Прочетете още
АГКК обяви поръчка за кадастър в гр. Долна баня и населени места в община Божурище

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистрина урбанизираните територии, попадащи в землищата на общинския център гр. Долна баня и населени места в община Божурище. Търгът е разделен в три обособени позиции. Общата прогнозна стойносте 368950лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 8 […]

Прочетете още

Contact Us