Промени в наредбата за достъпна среда

Жилищата в новите сгради ще трябва да отговарят на изисквания за достъпност, които Министерство на регионалното развитие и благоустройството конкретизира с промени в наредбата за достъпна среда. Измененията не въвеждат нови изисквания за достъпност на сградите. Дават се технически варианти за бранша, за да не се натоварва с допълнителни разходи новото строителство. Промените конкретизират съществуващите […]

Прочетете още
Измениха наредбата за достъпна среда, чака обнародване

Подписаната от министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията е изпратена за обнародване в Държавен вестник. Очаква се това да стане в […]

Прочетете още
Обществена консултация за достъпна архитектурна среда

МРРБ провежда обществена консултация за политиките и законодателството в областта на осигуряването на достъпна архитектурна среда в България. Консултацията е във връзка с приетата през 2016 г. Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност“ от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Според него […]

Прочетете още
МРРБ провежда обществена консултация за достъпната архитектурна среда

Министерството на регионалното развитие и благоустройството провежда обществена консултация относно политиките и законодателството в областта на осигуряването на достъпна среда в България. Консултацията е във връзка с приетата през 2016 г. Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност“ от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората […]

Прочетете още

Contact Us