Две свободни позиции в АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурси, на основание Закона за държавния служител, за заемане на следните длъжности: Младши експерт в Специализирана администрация/ Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“/Отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“ Младши експерт „Административно обслужване“, Специализирана администрация/ Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян. Документи за участие се подават лично […]

Прочетете още
АГКК обяви конкурси за експерти

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурси за двама старши и трима младши експерти. Документи за кандидатстване се приемат в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1, или в съответната СГКК, лично или чрез пълномощник. Допълнителна информация на сайта на АГКК или в отдел […]

Прочетете още

Contact Us