Развиваме вина по границата с Гърция

Модернизирани винарски изби, проучени редки лозови сортове и популяризиране на характерни за граничния регион между България и Гърция сортове грозде и вино. Това са резултатите от проекти на обща стойност 4,7 млн. лв. за развитие на винения туризъм в пограничните населени места. Средствата са осигурени по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014-2020 […]

Прочетете още

Contact Us