АГКК с проект за инструкция за създаване на държавна нивелачна мрежа

АГКК огласи проект за инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа. Той е разработен с цел актуализиране на нормативната уредба, регламентираща изпълнението на държавната политика в областта на геодезията. Основанието за издаването на инструкцията е предвидено в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-21-1 от 9.07.2015 г. за Държавната […]

Прочетете още
АГКК публикува проект за Наредба за държавната нивелачна мрежа

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува на интернет страницата си проект на Наредба за ДЪРЖАВНАТА НИВЕЛАЧНА МРЕЖА. Разработката на проекта е в изпълнение на чл. 13, ал. 3 от от Закона за геодезията и картографията. В процеса по създаването й са взети под внимание предложения, обсъдени от работната група към Съвета по геодезия, картография […]

Прочетете още

Contact Us