AГКК обяви конкурси за две свободни позиции

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на следните длъжности: Старши експерт „Геодезически дейности“ (ГД), адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана Главен експерт „Административно обслужване“ (АО), Служба по геодезия картография и […]

Прочетете още
АГКК обяви три конкурса за заемане на длъжности

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обявяви конкурси за заемане на длъжностите: Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ към службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра Старши експерт „Административно обслужване“ към службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ (СПК) към службата по геодезия картография и […]

Прочетете още
АГКК с конкурс за държавни служители

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс за държавни служители – юрисконсулт – 1 щ.бр., старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра” (СПК) – 1 щ.бр., старши експерт „Административно обслужване” (АО) – 1 щ.бр., младши експерт – 1 щ.бр. Кандидатите трябва да притежават аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус […]

Прочетете още

Contact Us