МРРБ спря обществените консултации за екооценката на ИОУП на Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството преустанови процедурата за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка на изменението на Общия устройствен план на община Царево, открита съгласно чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО). От МРРБ посочват, че новият срок […]

Прочетете още

Contact Us