АГКК с обществена поръчка за експертна помощ

Агенцията по геодезия, картография и кадастър с обществена поръчка с предмет „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури – Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“. Общата прогнозна стойност е 496 800 лв. Поръчката е разделена в 25 обособени позиции. Оферти ще могат да бъдат подавани за само една […]

Прочетете още

Contact Us