АГКК обяви конкурси за експерти

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурси за двама старши и трима младши експерти. Документи за кандидатстване се приемат в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1, или в съответната СГКК, лично или чрез пълномощник. Допълнителна информация на сайта на АГКК или в отдел […]

Прочетете още

Contact Us