Експерти ще помагат на общинарите да обновяват градовете си

Експертни звена и комитети ще подпомагат десетте най-големи общини в страната при подбора на проекти, които ще се финансират по приоритета за интегрирано градско развитие на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. В новите териториални органи ще бъдат включени експерти на местните администрации, регионални поделения на […]

Прочетете още
Инспектираха проекти по програма „Регионално развитие“ в Пловдив и Асеновград

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, Витория Алиата ди Вилафранка – директор на дирекция „Изграждане на административен капацитет“ в ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, и Марек Теплански, началник на звеното, отговарящо за България в Генерална дирекция „Регионална политика“ в ЕК  инспектираха обекти, реализирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. […]

Прочетете още

Contact Us