Регистър на държавните и общински имоти ще заработи до края на 2023 г.

До края на следващата година се очаква да заработи единният регистър за имотите държава и общинска собственост. Той се изгражда по проекта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) BG05SFOP001-1.019-0001 „Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ с 3 117 […]

Прочетете още
iSofMap вече предлага две електронни услуги

Платформата iSofMap вече предлага две електронни услуги за граждани и юридически лица – Потребителите могат да заявят след регистрация на адрес www.isofmap.bg генериране на комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР и извадка от цифров модел. Услугите са достъпни от началото на месец ноември. Електронната услуга за издаване на комбинирана […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за надзор за проекта по усъвършенстване на електронните услуги

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ Прогнозната стойност е 83333 лв. без […]

Прочетете още
Агенцията по вписванията предупреди за възможни затруднения в електронните услуги

Агенция по вписванията съобщи за възможни временни затруднения при използване на някои от предоставяните електронни услуги в периода 19.05.2018 г. – 8.06.2018 г. Ведомството е бенефициент по два проекта, свързани с надграждане на два от най-важните регистри – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и Имотен регистър. С финализиране на проектите, […]

Прочетете още
АГКК обяви търг за подобряване на електронните услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

АГКК обяви обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ Обособена позиция № 2 […]

Прочетете още
Нови електронни услуги за гражданите

Нови електронни услуги чрез иновативния единен геопортал – Кадастрално-административна информационна система, предлага Агенция по геодезия, картография и кадастър на гражданите от 1 февруари. Технологичното решение е на компанията Мапекс, като част от мащабен проект по интеграция на регистрите на агенцията. Идеята е да се правят бързо справки, свързани с кадастър, Геокартфонд, правоспособност, възражения срещу приети […]

Прочетете още
АГКК прекрати поръчка за електронни услуги

АГКК прекрати процедура за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Интегриране на компонентите на регистрите на АГКК, доразвиване на съществуващи и разработване на нови електронни услуги“. Като основание възложителят е посочил забавянето на изпълнението заради постъпила жалба в КЗК срещу решението за откриването на поръчката. Финансирането щеше да се осъществи по програма ОПАК и Европейския […]

Прочетете още
Европейски ден на геодезиста – честит празник!

За трета поредна година Съветът на европейските геодезисти (CLGE) празнува деня на геодезиста. През 2014 г. това е 21 март. Денят е посветен на Фридрих Гьорг Вилхелм фон Струве (1793 г. – 1864 г.). Струве създава т. нар.  Дъга на Струве – последователност от 265 точки, на които са поставени кубични каменни знаци с височина […]

Прочетете още

Contact Us