Производство по създаване на КККР за с. Еленово и махала Ревалска

Открива се производство по създаване на КККР за част от землището на с. Еленово извън границите на урбанизираната територия на с. Еленово и махала Ревалска в община Благоевград. До 28.03.2016 г. собствениците на имоти трябва да означат на свои разноски границите на поземлените имоти на територията на района в съответствие с документите за собственост.

Прочетете още

Contact Us