Кандидатстване по програма Еразъм в УАСГ

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати – докторанти за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” в Програмните държави за академична 2019/ 2020 г. в направление: мобилност с цел обучение. Кандидатите трябва да са зачислени като докторанти, за да участват в програма Еразъм+ през  академична 2019-2020 година. След като изберат университет, […]

Прочетете още
Проф. Милан Конечни ще изнесе лекция по Еразъм+

На 7 март (четвъртък) проф. Милан Конечни ще изнесе лекция по програма Еразъм+ на тема: „Information and Knowledge Based Society and Role of Geoinformation“. Лекцията ще се проведе в зала 318 на ректората на Университета по архитектура, строителство и геодезия от 13:15 ч. Проф. Конечни е от Масариковия университет в Чешката република, бивш председател на […]

Прочетете още
Докторанти и студенти по геодезия може да кандидатстват по „Еразъм+“ за обмен в Русия

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обяви втора покана за набиране на кандидати за мобилност на студенти и докторанти от Геодезически факултет на УАСГ по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2018 – 2019 г. Обменът е в изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на […]

Прочетете още
Възможност за студентска мобилност по ЕРАЗЪМ+ в два руски университета

Студенти и докторанти от специалност „Геодезия“ към УАСГ може да кандидатстват за мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” в московския държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК) и санктпетербургския държавен архитектурно-строителен университет (СПбГАСУ). Обменът е за академичната 2018 – 2019 г. Кандидатите трябва да са докторанти или студенти след завършен първи курс по специалността през учебната 2018-2019 […]

Прочетете още
Научно посещение в департамент “Геодезия и геоинформатика” на ТУ във Виена

По програма Еразъм+   Любка Пашова и Мила Атанасова-Златарева С настоящия репортаж споделяме личните си впечатления от реализираната преподавателска мобилност през септември 2017 г.. в Техническия университет във Виена. През 2014 г. Започна новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+ 2014-2020, която гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в образованието, обучението, младежта […]

Прочетете още
УАСГ получи знак за качество за изпълнението на програма ЕРАЗЪМ+

Университетът по архитектура, строителство и геодезия получи знак за качество за изпълнението на проект 2015-1-BG01-KA103-013839 на тема „Мобилност на студенти и персонал от ВУ от програмни държави“ по най-голямата европейска програма за образование и обучение, „Еразъм+“. Признанието беше връчено на зам.-ректора на УАСГ проф. д-р инж. Стойо Тодоров от г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на […]

Прочетете още
Лекция по Еразъм+ в УАСГ

Лекция по Еразъм+ в УАСГ

  • апр. 27, 2016

Д-р Гашпар Алберт (Dr. Gáspár Albert) от университета „Отвош Лоранд“ в Будапеща, Унгария, ще изнесе лекция на тема „ГИС и 3D моделиране в геонауките – Избрани казуси и приложения от учебния план на Департамента по картография и геоматика“ („GIS and 3D modelling in geosciences – Selected case studies and applications from the curriculum of the […]

Прочетете още
Лекции по „Еразъм+“ в УАСГ

Лекции по „Еразъм+“ в УАСГ

  • фев. 16, 2016

Д-р Карел Джедлика (Karel Jedlička) от Университета Западна Бохемия на Чешката република ще изнесе три лекции в областта на 3D картографията по Програмата „Еразъм+“. Те ще бъдат проведени на 24 февруари (сряда) 2016 г., от 13:15 до 17:00 часа в зала 316 на Ректората на УАСГ.

Прочетете още

Contact Us