МРРБ получи над 260 писма с предложения за промени в Закона за управление на етажната собственост

В периода от 19 март до 15 април в МРРБ са постъпили над 260 писма с предложения за промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Сред предложенията са местната община да събира таксите за общите части при плащането на местните данъци; когато има разпоредителна сделка с имот – етажна собственост, да се изисква […]

Прочетете още
МРРБ подготвя нови правила за по-качествена поддръжка на сградния фонд

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изработи нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградния фонд и въвеждане на механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост. Предложенията ще са част от измененията и допълненията в Закона за управление на етажната собственост […]

Прочетете още
По какви критерии следва да се прецени дали обект, заснет като самостоятелен в кадастралната карта, съставлява обща част в сграда в режим на етажна собственост?

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още

Contact Us