EuroGeographics създава нов набор от данни, съвместими с INSPIRE

EuroGeographics разработва нов основен референтен набор от данни, използващи геопространствена информация, съвместима с INSPIRE, от официални национални източници. Международната организация с нестопанска цел за европейските национални картографски, кадастрални и поземлени регистрационни органи (NMCA) подписа споразумение с Федералната агенция за картография и геодезия на Германия (BKG) за координиране на техническото производство и управлението на качеството. Прототип, […]

Прочетете още

Contact Us