Създаването на нормативни условия в строителството – приоритет на МРРБ

Един от важните приоритети на нашето ведомство е да осигурява и гарантира създаването на нормативни условия за изпълнението и поддръжката на устойчиви, безопасни, надеждни сгради и строителни конструкции, хармонизирани с правото и стандартите на Европейския съюз. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при откриването на първата научно-приложна конференция „Стоманобетонни и зидани […]

Прочетете още

Contact Us