Височинни системи, използвани в България и перспективи за преход към Европейска височинна референтна система (EVRS)

Публикуваме цялата статия на д-р Любка Пашова, която се състои от три части (първите две излязоха в предишни броеве на списанието) Резюме: В статията са представени класическият и съвременен подход за дефиниране на височинна система и определяните във времето разлики в средните морски нива на Черно море и Балтийско море, които са използвани за дефиниране […]

Прочетете още

Contact Us