Европейски доброволни стандарти за ГНСС

Европейският комитет по стандартизация (CEN) и Европейският комитет по електротехническа стандартизация (CENELEC) призоваха всички заинтересувани страни да изкажат своите предложения за нови евростандарти за наземните терминали за получавани да дани от глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС). Предложенията трябва да бъдат изпратени до 11 февруари 2016 г. Новите стандарти ще засягат разработката, производството и експлоатацията на […]

Прочетете още

Contact Us