Европейската комисия започна публични консултации за фалшивите новини

Европейската комисия започна публични консултации и състави екпертна група на високо равнище за справяне с фалшивите новини. Групата включва учени, представители на онлайн платформи, медии и граждански организации. Целта е да се съберат данни за разработване на стратегия на ниво Европейски съюз за ограничаване на разпространението на фалшивите новини до пролетта на 2018 г. Експертната […]

Прочетете още

Contact Us