Япония роботизира селското стопанство за 37 милиона долара

Япония ще изразходва 37 милиона долара за внедряването на роботи в селското стопанство. Средствате ще бъдат инвестирани в автоматизирането на фермерството и разработката на 20 вида роботи, включително и такива, които да могат да различат зрелите от зелените плодове. Средната възраст на японските фермери в момента е 67 години. Според министърът на земеделието, горите и […]

Прочетете още
Говорещи полета напътстват фермерите в Европа

Фермерите вече могат да получават най-новата спътникова информация за земеделието, като ползват услугата TalkingFields (Говорещи полета). Свободно достъпните сателитните данни са прецизирани към нуждите на отделните земеделски производители от германската компания Vista. Тя съчетава информацията от сателитни снимки с тази от наземни сензори, за да информира фермерите за състоянието на земеделската земя. „Данните от дистанционните […]

Прочетете още

Contact Us