Община Пловдив ще ремонтира централния площад за 12 млн. лв.

Община Пловдив обяви обществена поръчка за инженеринг на площад „Централен“ на обща стойност 12 300 000 лв. с вкл. ДДС. Работата по нея е включва обектите: 1. Реконструкция и ревитализация на площад „Централен“ – проектиране, изпълнение на строителството и осъществяване на авторски надзор; 2. Социализация, консервация, реставрация и експониране на Форум „Запад“ – проектиране, изпълнение […]

Прочетете още

Contact Us