Браншовите организации организират първи геодезически събор

СГЗБ, АГФ, КИГ и КИИП са организатори на първия геодезически събор. Той ще се проведе на 06.02.2016 г. (събота) от 9.30 ч. в сградата на ФНТС, гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 108. За допълнителна информация и регистрация за участие на сайта на събитието – https://geodesymeetingbg.tumblr.com/.

Прочетете още
Използване на мултитемпорални изображения за проследяване на настъпили промени в застрояването на урбанизирани територии

Въведение Възможностите, които предоставят новите технологии силно навлизат в процесите на планиране, организиране и контролиране на урбанизационните процеси (аерофото и сателитни снимки, видеонаблюдение и сензори за контрол на различни показатели на средата, електронни бази данни и др.) Дистанционно получените цифрови изображения могат да бъдат изучавани чрез качествени и количествени анализи за извличане на информация. Качественият […]

Прочетете още
ФОТОГРАМЕТРИЯТА – ОТ  КОРЕНИТЕ  ДО  КОРОНАТА

Продължава от миналия брой. ЛИЧНОСТИТЕ И ПРИНОСИТЕ Развитието на фотограметрията е свързана с дейността на значителен брой професионалисти. Ето някои от тях: Якобо Чименти от Флоренция през 1600 г. съставя първата ръчно начертана двойка перспективни картини. М. А. Капелер, швейцарски лекар, през 1725 г. използва две перспективни скици за начертаване на карта планината Пилатус, близо […]

Прочетете още
ФОТОГРАМЕТРИЯТА – ОТ КОРЕНИТЕ ДО КОРОНАТА

Ст.н.с. д-р инж. Иван Кацарски             Целта на тази статия е да припомни на колегите, които проявяват интерес към фотограметрията, пътят на нейното развитие от кроените й до нейната корона. Третирани са циклите на развитие, през които е преминала и свързаните с тези процеси личности, фирми и апаратура. Статията е структурирана в 5 раздела: Корените; […]

Прочетете още
Започна приемът на документи за магистратура по фотограметрия

От днес (18.08.2015 г.) до 04.09.2015 г. се подават документи за кандидатстване за магистърска програма „Фотограметрия и пространствени информационни системи” към Геодезическия факултет на УАСГ. Желаещите кандидати трябва да входират заявление по образец до Ректора на УАСГ и копие от дипломата за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър). Формата на обучение е редовна […]

Прочетете още
Десето национално юбилейно съвещание по фотограметрия

Този четвъртък (02.07.2015 г.) ще се проведе десетото национално юбилейно съвещание по фотограметрия на тема: “АЕРОКОСМИЧЕСКИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА МОНИТОРИНГ И ПРЕВЕНЦИЯ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ”. Началният час е 15:00 в зала 3, ет. 2 на ДНТ, ул. „Г. Раковски“108, София. Доклади ще изнесат проф. Пламен Малджански, Кристиян Миленов, Васил Василев, д-р инж. Радка […]

Прочетете още
КОМЕНТАР на някои аспекти в статията БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ КОМПЛЕКСИ ЗА ФОТОГРАМЕТРИЧНИ ЦЕЛИ – ДЕТСКА ИГРАЧКА ИЛИ ПОРЕДНОТО ДОСТИЖЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Автор на статията е д-р инж. Димитър Игнатов Петров, Главен асистент в Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски. Отпечатана е в сп. Геомедия, брой 1,  януари – февруари, 2015, стр. 32 – 39.   В текста са включени 8 фигури, 2 таблици и едно приложение (таблица с резултати) 1.   Не е ясно защо безпилотните летателни апарати са […]

Прочетете още
Проф. Диана Гергова за наследство в Сборяново: Фотограметрията помага на археолозите в Свещари

Проф. Диана Гергова е добре позната в археологическите среди не само у нас, но и зад граница като един от водещите европейски специалисти в областта на късната праистория. Тя развива изключително активна археологическа и изследователска дейност, изнася лекции в български и чуждестранни университети, участва редовно в различни научни форуми, автор е на множество публикации в […]

Прочетете още
Научна коалиция в полза на мира и икономиката

Експерти от американското геоложко дружество, заедно с представители на министерството на мините и петрола на Афганистан и на Целевата група за бизнес и устойчиво развитие (TFBSO) към американското министерство на отбраната създадоха карти на цялата територията на Афганистан, които ще допринесат за мощен тласък на икономическото развитие на страната. Поне в това са убедени участниците […]

Прочетете още
БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ КОМПЛЕКСИ ЗА ФОТОГРАМЕТРИЧНИ ЦЕЛИ – ДЕТСКА ИГРАЧКА ИЛИ ПОРЕДНОТО ДОСТИЖЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Д-р инж. Димитър Игнатов Петров, гл. ас. в ШУ„Епископ Константин Преславски“, petrov_2@abv.bg Внедряването на новите технологии за събиране на геопространствени данни за местността се явяват предизвикателство не само за специалистите и фирмите практикуващи геодезия, но и за държавните служители. Независимо, че основното призвание на държавната администрация е да създава климат стимулиращ повишаването на производителността на […]

Прочетете още

Contact Us