Анализ на качествените характеристики при интерпретацията на изображения (Фотоинтерпретация)

Силвия Филипова Университет по архитектура, строителство и геодезия, Геодезически факултет Резюме Представен е анализ и структура на качествените характеристики, които се използват при интерпретацията на изображения и определянето на различните видове обекти притежаващи тези характеристики. Проведени са експерименти и   оценка на характеристиките, гарантиращи извличане на данни с висока точност и достоверност от изображенията. Дефинирано е […]

Прочетете още

Contact Us