Подписват за строежа на тунел под Шипка

До края на април ще бъде подписан договорът за строителството на тунела под Шипка. Това обяви в Габрово заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова. Консорциумът, спечелил обществената поръчка, е потвърдил ценовата си оферта. Предоставил е всички необходими документи, предшестващи строителството, които се проверяват от Агенция „Пътна инфраструктура“. Компанията ще има 9 месеца срок […]

Прочетете още
Службите в Габрово и Плевен от 11 март обслужват пак на гише

От 11 март службите по геодезия, картография и кадастър в Габрово и Плевен отново ще обслужват клиентите на гише. Временно услугите на място в офисите бяха спрени като мярка за ограничаване струпването на голям брой хора на обществени места с цел неразпространяване на вирусни инфекции. Продължава предоставянето на услугите и по електронен път.     […]

Прочетете още
Службите по кадастър в Плевен и Габрово ще обслужват само онлайн заради коронавируса

От днес службите по геодезия, картография и кадастър в Габрово и Плевен няма да обслужват клиенти на гише. Мярката се предприема във връзка с необходимостта от ограничаване струпването на голям брой хора на обществени места с цел неразпространяване на вирусни инфекции. Услугите, които се предоставят от тези служби няма да бъдат преустановени и ще бъдат […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Габрово и Софийска

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за: землището на с. Боженците и с. Трапесковци, община Габрово, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на  СГКК – Габрово. КККР са приети с протокол от 18.06.2018 г. на СГКК – Габрово землището на с. Донино […]

Прочетете още
ЮНЕСКО обяви Габрово за творчески град на занаятите

Културната организация на ООН ЮНЕСКО обяви Габрово за творчески град на занаятите. Това решение взе днес генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. Така Габрово става вторият български град след София, чийто културен потенциал е оценен много високо от световната организация. България може да бъде признателна за още едно решение на Бокова – нов шестгодишен договор […]

Прочетете още
Одобриха финансиране на първия проект по процедурата за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

Първото проектно предложение по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ получи одобрение за финансиране с решение на Управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът на тема „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ е на обща стойност възлиза на 11 162 347,68 лв., от които 7 721 892,00 лв. безвъзмездна финансова […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински центрове в общините Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера. Търгът е разделен в шест обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 1.174 млн. лв. Крайният срок за подаване на оферти е 22 март […]

Прочетете още

Contact Us