Гражданин на Буратия взе под опека геодезическа точка

Жител на руската област Буратия се зае с опразването на геодезическа точка. В Бурятия има около 37 000 точки, като повечето са положени още през 60-80-те години на миналия век. С всяка година те стават все по-малко. Гражданин, чието име не се споменава, е „приютил” геодезическа точка от първокласната държавна геодезическа мрежа. От Руския държавен кадастър […]

Прочетете още

Contact Us