АГКК публикува проект на наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува проект на наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение. До 12.08.2016 г. може да се изпращат становища и предложения по проекта на подзаконовия акт на адрес: acad@cadastre.bg. Целият текст на наредбата и приложенията към нея се намират на сайта на АГКК – https://www.cadastre.bg/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-geodezicheskite-mrezhi-s-mestno-prednaznachenie.

Прочетете още

Contact Us