Отлагат Националното съвещание за референтните системи

Председателят на СГЗБ д-р инж. Иван Калчев съобщи, че провеждането на Национално съвещание на тема „РЕАЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОСНОВНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА“ се отлага. Той поясни, че към момента няма постъпили заявки за доклади, изказвания и становища от поканените институции и специалисти. Единствено инициаторите […]

Прочетете още

Contact Us