Семинарът „Географска информация: необходимо да знаете” демонстрира софтуер за уеднаквяване на понятията в ГИС

Семинарът по европейския проект „Географска информация: Необходимо да Знаете“ (GI-N2K) събра представители от различни държави в София в началото на септември. Президентът на Асоциацията за геопространствена информация в Югоизточна Европа (AGISEE) Улрих Боес представи проекта. В начинанието участват 31 партньори от 25 държави, като има и асоциирани членове. Проектът е по програмата за Учене през […]

Прочетете още

Contact Us