АГКК обяви поръчка за преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа I клас

Процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП включва 3 обособени позиции, съответно за преизмерване на нивелачна линия №11 от ВНР № 4 Русе до ВНР № 21 Левски (125 км), нивелачна линия № 12 от ВНР № 4 Русе до ВНР № 399 Никопол (144 км) и нивелачна линия № 45 от ВНР № […]

Прочетете още

Contact Us