Обявен е конкурс за главни асистенти в МГУ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ обяви конкурс за главни асистенти по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Маркшайдерство“ – двама за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия“. Срокът е 2 месеца от обнародването на обявата в брой 109 от 29 декември 2018 г. на „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи […]

Прочетете още
УАСГ с конкурс за главен асистент по „Земеустройство“

Университетът по архитектура, строителство и геодезия обяви конкурс за главен асистент по научна специалност „Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижимите имоти)“, в професионално направление „5.7. Архитектура,строителство и геодезия“. Срокът е 2 месеца от обнародването на обявата в днешния брой 26 на „Държавен вестник“. Документи – в университета на адрес: гр. София, бул. „Хр. Смирненски“ […]

Прочетете още
Конкурс за главен асистент към катедра „Висша геодезия“

Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ към катедра „Висша геодезия“, със срок 2 месеца от обнародването в днешния брой 35 на „Държавен вестник“. За информация и подаване на документи – тел.: 02/963-52-45, в. 449, и […]

Прочетете още

Contact Us