Български учени на симпозиум в Солун

Гравитационно поле, геоид и височинни системи 2016 Симпозиумът GGHS2016 “Gravity, Geoid and Height Systems 2016” (Гравитационно поле, геоид и височинни системи 2016) е първият съвместен симпозиум на Комисия 2 „Гравитационно поле“ на Международната асоциация по геодезия (Commission 2 Gravity Field of IAG) и Международната служба за гравитационно поле (IGFS), организиран съвместно с GGOS (Global Geodetic […]

Прочетете още

Contact Us