КЗК отказа образуване на производство по едната жалба на АГФ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказа образуването на производство по една от жалбите, подадени от Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) на 20.04.2018 г. Датата на разпореждането е 08.05.2018 г. Поръчката, предмет на жалбата, е: „Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на […]

Прочетете още
Спряха двете процедури по ЗОП за геодезия и кадастър, обявени от АГКК

Процедурите за възлагане на обществени поръчки за създаване на ГММП и КККР са с наложена временна мярка „спиране“. Това стана ясно от публикувани съобщения на интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в раздел „Профил на купувача“. Текстовете на съобщенията са почти идентични и гласят: Поради подадена жалба № ВХР-862-20.04.2018г. по описа на […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за създаване на ГММП

АГКК обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Монтана, […]

Прочетете още
Крачка напред в регулацията за създаване и приемане на ГММП

На 5.02.2018 г. бе проведено обсъждане на проект за нови указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използване на глобални навигационни спътникови системи. Поканата е била отправена от страна на АГКК, а участници са били СГЗБ, КИГ и АГФ. СГЗБ е представило писмено становище относно проекта, в резултат на което […]

Прочетете още
АГКК публикува проект на указания за създаване и приемане на ГММП с ГНСС

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува указания за създаване и приемане на ГММП с ГНСС. Проектът на Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи е разработен във връзка с необходимостта от актуализиране на старите указания от 2012 г. по отношение облекчаване стабилизирането на […]

Прочетете още
АГКК публикува проект на наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува проект на наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение. До 12.08.2016 г. може да се изпращат становища и предложения по проекта на подзаконовия акт на адрес: acad@cadastre.bg. Целият текст на наредбата и приложенията към нея се намират на сайта на АГКК – https://www.cadastre.bg/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-geodezicheskite-mrezhi-s-mestno-prednaznachenie.

Прочетете още

Contact Us