АГКК с обществена поръчка за кадастър в общините Елена, Горна Оряховица, Велико Търново и Полски Тръмбеш

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общинските центрове гр. Елена, гр. Горна Оряховица и на други населени места в общини Велико Търново и Полски Тръмбеш. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 872 025 лв. […]

Прочетете още

Contact Us