Излезе нова наредба за горскостопанските карти

В брой 95 от 29.11.2016 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти. В нормативният документ е описан редът за създаване, разглеждане, приемане, утвърждаване и поддържане на горскостопанските карти. Дефинирано е и самото понятие горскостопански карти, като […]

Прочетете още

Contact Us