Бизнес климатът се влошава, според НСИ

Спад с 0.6 пункта на общия показател на бизнес климата в сравнение с декември 2008 г. отчита Националният статистически институт. Във всички наблюдавани отрасли–промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги се отчита слабо намаление. Стопанските ръководители са песимистично настроени и за износа през следващите три месеца. Бизнес климатът в строителството” продължава да спада, но значително […]

Прочетете още

Contact Us