Обсъждат вариантите за ограничители на „Графа“ на заседание в НАГ

Специализираният състав на столичния общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) ще разгледа вариантите за ограничители на трамвайното трасе на ул. „Граф Игнатиев” – част от обект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София – зона 2“. Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 02.04.2019 г. (вторник) […]

Прочетете още

Contact Us