Съобщения за създаване на КККР на урбанизираните територии в община Нова Загора, област Сливен

График и съобщения за създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Асеновец, с. Баня, с. Брястово, с. Богданово, с. Бял кладенец и с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен.

Прочетете още
АГКК с график за създаване на КККР

АГКК обяви график по създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бело поле, с. Динково, с. Дреновец, с. Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци, с. Плешивец, с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин. Освен този график са изнесени и графици за извършване на геодезически измервания по създаване на КККР […]

Прочетете още
Огласиха график за преобразуване на КВС в КККР

Временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор на АГКК инж. Михаил Киров утвърди в края на миналата година график за поетапно предоставяне на картата на възстановената собственост (КВС) за преобразуването й в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизирани територии. Графикът е в изпълнение на заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството – съответно №РД-02-14-1015/13.12.2016, […]

Прочетете още

Contact Us