Действително състояние на границите на поземлените имоти в урбанизирана територия

За понятието действително състояние на границите на поземлените имоти в урбанизирана територия в дефиницията за непълнота и грешка в кадастралната карта съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър МИХАЕЛА БЕЛЧЕВА Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография […]

Прочетете още
Някои аспекти на прилагането на подробните устройствени планове и наличието на грешка в кадастралната карта

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още
Гринуичкият меридиан – сгрешен

Стоманената линия на началния меридиан в Кралската обсерватория в Гринуич, който разделя източното и западното полукълбо е на грешно място. Това става ясно след проверка с на местоположението с обикновен Джи Пи Ес. Точното място на меридиана всъщност е със 102 м на изток. Причината е много проста – съвременните устройства използват спътниковата технология на […]

Прочетете още
САЩ губят Статуята на свободата

Повишаването на океанското ниво застрашава редица важни места в САЩ, като например Статуята на свободата и космическия център „Кенеди“, се казва в експертен доклад на организацията с идеална цел „Съюз на загрижените учени“, с база в САЩ. В доклада се споменава за 30 национални съкровища на САЩ, много от които са застрашени от наводнения, а […]

Прочетете още

Contact Us