АГКК с конкурс за началник на службата в Хасково

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс за заемане на длъжността началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково. Кандидатите трябва да бъдат с висше образование, минимална образователна степен „Бакалавър“, в професионална област „Геодезия“. Трябва да имат най-малко 4 години професионален опит и минимален ранг – ІІІ младши. При назначаване основната месечна […]

Прочетете още
АГФ и СГЗБ организират геодезическа среща в Хасково

Асоциацията на геодезическите фирми и Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България организират геодезическа среща в Хасково на тема: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИЧЕСКИ НОВОСТИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА и КАДАСТЪРА“. Събитието ще се проведе на 21.07.2016 г. от 9:30 часа в хотел „Родопи“, намиращ се на адрес бул. „България“ 39. Срещата ще започне с […]

Прочетете още

Contact Us