Изследват р. Дунав със специализиран кораб

По проект, съфинансиран от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и държавата, на обща стойност 6 146 508 лв., ще бъде закупен специализиран плавателен съд с оборудване за геодезически и хидрографски измервания. Корабът ще бъде оборудван с хидрографска апаратура и лазерна система за заснемане на дълбочините на речното корито и създаване на модел на […]

Прочетете още
ХИДРОГРАФНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ВЪВ ВИСОКОПЛАНИНСКИ ЕЗЕРА

  ХИДРОГРАФНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ВЪВ ВИСОКОПЛАНИНСКИ ЕЗЕРА Доц. д-р инж. Борислав Александров, УАСГ, Геодезически факултет E-mail: alekb_fgs@uacg.bg; инж. Ева-Мария Стоянова (stoyanova_em@abv.bg)                 Анотация Статията е посветена на първите хидрографни измервания във високопланински езера в Република България посредством съвременни геодезически технологии и апаратура. С помощта на хидрографен комплекс, включващ GPS оборудване […]

Прочетете още

Contact Us