АГКК обяви поръчка за надграждане на КАИС и ИИСКИР

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра. Според документацията изпълнителят ще трябва да изпълни четири дейности – анализ на нормативната уредба и описание на работните и бизнес-процесите; надграждане и оптимизиране на КАИС; надграждане и оптимизиране […]

Прочетете още
АГКК обяви отново поръчка за подобряване на електронните услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на […]

Прочетете още
Информационната система на кадастъра ще поддържа данните от КВС

АГКК обяви процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет „Разработване на нови функционалности на ИИСКИР за поддържане и предоставяне на допълнителни специализирани данни, съдържащи се в Картата на възстановената собственост“. ИИСКИР ще трябва да включва категорията на земята, механизъм за еднократно попълване на категория, вид територия, начин на трайно ползване, слой лесо, […]

Прочетете още
С лупа и телескоп при… Трите стожера от „За да остане природа в България” – Надя, Йорданка и Катя

Обсъждането на опазването на природа в България често граничи с прекалено остри, противоположни становища, с пререкания и най-вече с усещането, че екологията е нещо тъмно, което остава в сянка. Спорната собственост върху редица природни паркове, заменките, концесиите, липсата на ПУП-ове, изчезналите средства, недадените такива се оказват препъни камъкът, който не води до никакво развитие и […]

Прочетете още

Contact Us