От днес проверяваме безплатно онлайн автентичността на удостоверение за тежести върху имот

Агенцията по вписванията въведе от днес нова безплатна електронна услуга за граждани. По електронен път всеки ще може да провери автентичността на издаденото му удостоверение за тежести върху имот. Мярката се въвежда с оглед превенция срещу злоупотреби, свързани с разминаване на издадено удостоверение и автентично състояние на тежестите върху недвижими имоти.  Всяко издадено удостоверение от […]

Прочетете още
Агенцията по вписванията ще предоставя нови услуги след надграждането на имотния регистър за интеграцията му с кадастралния

Агенцията по вписванията ще предоставя 9 нови електронни услуги на гражданите и бизнеса с финализиране на надграждането на Имотния регистър и връзката му с кадастралния регистър. Това заяви вчера изпълнителният директор на агенцията Зорница Даскалова по време на пресконференция за стартирането на проект за надграждане на имотния регистър за интеграцията му с кадастралния и предоставяне […]

Прочетете още
Избран е изпълнител за надграждането на имотния регистър за интеграцията му с кадастралния

Излезе решението за класиране и избор на изпълнител за обществената поръчка за надграждане на имотния регистър за интеграцията му с кадастралния и предоставяне на допълнителни електронни услуги. На първо място е класирано дружеството „Сиенсис“ АД, което е и единственото подало оферта до крайния срок за получаването им – 02.02.2018 г. Избраният изпълнител е заявил, че […]

Прочетете още
Агенция по вписванията одобри кандидатите за свързването на имотния регистър с кадастралния

Четири фирми отговарят на изисквания и може да бъдат поканени да представят оферти за изпълнение на обществената поръчка с възложител Агенция по вписванията за надграждането на имотния регистър и интеграцията му с кадастралния. Процедурата започна в края на октомври, а кандидатите трябваше да подадат заявления до 1 декември 2017 г. След проведено заседание, комисията по […]

Прочетете още
МРРБ с проект на наредба за комуникацията между кадастъра и имотния регистър

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър. Наредбата е в изпълнение на правителствената политика за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахването на изискването за представяне на някои официални документи на […]

Прочетете още
Латвия – още една страна за пример в кадастъра

    Латвия е с площ от 65 558 km², от които 64 590 km² са суша и 968 km² вода. Разделена е на 119 общини или 110 области и 9 града. Населението е малко над 2 милиона души. Страната е парламентарна република, като президентът има само представителни функции.   На 1 януари 2015 г. […]

Прочетете още
ЗИД ЗКИР 2014

ЗИД ЗКИР 2014

  • юли 18, 2014

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още

Contact Us