Агенцията по вписванията ще предоставя нови услуги след надграждането на имотния регистър за интеграцията му с кадастралния

Агенцията по вписванията ще предоставя 9 нови електронни услуги на гражданите и бизнеса с финализиране на надграждането на Имотния регистър и връзката му с кадастралния регистър. Това заяви вчера изпълнителният директор на агенцията Зорница Даскалова по време на пресконференция за стартирането на проект за надграждане на имотния регистър за интеграцията му с кадастралния и предоставяне […]

Прочетете още
Избран е изпълнител за надграждането на имотния регистър за интеграцията му с кадастралния

Излезе решението за класиране и избор на изпълнител за обществената поръчка за надграждане на имотния регистър за интеграцията му с кадастралния и предоставяне на допълнителни електронни услуги. На първо място е класирано дружеството „Сиенсис“ АД, което е и единственото подало оферта до крайния срок за получаването им – 02.02.2018 г. Избраният изпълнител е заявил, че […]

Прочетете още
Агенция по вписванията одобри кандидатите за свързването на имотния регистър с кадастралния

Четири фирми отговарят на изисквания и може да бъдат поканени да представят оферти за изпълнение на обществената поръчка с възложител Агенция по вписванията за надграждането на имотния регистър и интеграцията му с кадастралния. Процедурата започна в края на октомври, а кандидатите трябваше да подадат заявления до 1 декември 2017 г. След проведено заседание, комисията по […]

Прочетете още
МРРБ с проект на наредба за комуникацията между кадастъра и имотния регистър

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър. Наредбата е в изпълнение на правителствената политика за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахването на изискването за представяне на някои официални документи на […]

Прочетете още
Латвия – още една страна за пример в кадастъра

    Латвия е с площ от 65 558 km², от които 64 590 km² са суша и 968 km² вода. Разделена е на 119 общини или 110 области и 9 града. Населението е малко над 2 милиона души. Страната е парламентарна република, като президентът има само представителни функции.   На 1 януари 2015 г. […]

Прочетете още
ЗИД ЗКИР 2014

ЗИД ЗКИР 2014

  • юли 18, 2014

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още

Contact Us