Кадастър и имотна регистрация в Норвегия

1. Въведение   1.1. Общ преглед В Норвегия има общо взето добре функциониращ пазар на земята. Времето, необходимо за регистрация на документ за покупко-продажба или ипотека е 4 дена. Актовете за покупко-продажби, документите за ипотеки или други документи относно вещни права могат да бъдат изготвяни от страните по сделката, без да е необходима помощ от […]

Прочетете още

Contact Us